Undervisning på video

Undervisning v/ Hanne-Mari Horverak

Undervisning v/Hartvig Kloster

Undervisning v/ Hartvig Kloster

Andakt av tilknyttet evangelist Gunhild Irene Hafsten på Inspirasjonssamlingen 15/10-16.

Kjetil Aas, styremedlem i OAC, underviser på Inspirasjonssamlingen 15/10-16.

Undervisning v/ Hartvig Kloster