Undervisning/Andakter

Menneskefiskere

Hvorfor gå ut med evangeliet? Del 1
v/ Hartvig Kloster

Hvorfor gå ut med evangeliet? Del 2
v/ Michael Nilsen


Vitne i hverdagen
v/Hartvig Kloster og Michael Nilsen

Evangelisering – not mye job!
v/Hartvig Kloster

Vitnesbyrd som rusker
v/Hanne-Mari Horverak

Hva kan vi lære av Nehemja?
v/Hartvig Kloster


Hvordan føre en samtale?
v/Hartvig Kloster

Apostlenes tid er nå!
v/Kjetil Aas, styremedlem OAC,
Inspirasjonssamling 2016

Er kristendom irrelevant og kjedelig?
v/Hartvig Kloster

Hva kan vi lære av Ananias?
Andakt v/ Gunhild I. Hafsten,
Inspirasjonssamling 2016