Gatemøter

Evangelist Hartvig Kloster forkynner på Grønland, Oslo

Streetpreaching
OACs president gjestet Norge under Reach The City Oslo 2012. Her forkynner han for mange muslimer på Grønland i Oslo.

Streetpreaching
Evangelist Håkon Filip Lindquist forkynner Guds ord på gata i Oslo

Streetpreaching
Evangelist Andreas Ruud forkynner Guds ord på gata i Oslo

Sketchboard, julesang og preaching på Karl Johan

Reach The City Copenhagen 2011
Evangelist Håkon Filip Lindquist forkynner med bruk av sketchboard. Mange stanser opp og lytter, til og med en hecler!