Troserklæring

1. Skriftene. Vi tror at ethvert ord i Bibelen er inspirert av Gud, at de første skrifter er uten feil, og at Gud derved har gitt menneskeheten sitt eviggyldige budskap.

2. Guddommen. Vi tror på én Gud, evig eksisterende i tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

3. Jesus Kristus. Vi tror på hans fulle guddommelighet, hans jomfrufødsel, hans fulle menneskelige vesen, hans syndfrie liv, hans stedfortredende død, hans legemlige oppstandelse, hans himmelfart, hans nåværende yppersteprestelige tjeneste og hans kommende personlige gjenkomst til jorden.

4. Helligånden. Vi tror på hans fulle guddommelighet. Han overbeviser syndere og frelser dem som tror på Kristus. Han bor i, besegler og gir troende del i Kristi legeme. Han gir åndelige gaver og styrke til å leve et kristent liv.

5. Mennesket. Vi tror at Gud skapte alle ting som beskrevet i 1. Mosebok. Vi tror at det første mennesket, Adam, ved sin synd brakte åndelig død over hele menneskeheten, som derfor vil være dømt til evig død, hvilket gjør gjenfødelse til en absolutt nødvendighet.

6. Frelse. Vi tror at Gud gir evig liv til de som angrer og setter deres lit til Kristus alene, så de blir rettferdiggjort ved Kristi blod og tilregnet hans rettferdighet.

7. Kirken. Vi tror på én alminnelig kirke, som alle troende tilhører. Vi tror på viktigheten av den lokale kirke bestående av troende, som samles med henblikk på tilbedelse, fellesskap og opplæring. Vi tror at kirken er ansvarlig for å oppfylle Kristi store bud om å forkynne evangeliet for alle folkeslag.

8. Fremtiden. Vi tror på sjelens eksistens til evig tid, den legemlige oppstandelse, evig velsignelse av troende og evig fortapelse for de vantro.