TRO

VELKOMMEN!Contact with God

Har du fått en flyer i hånden eller i postkassa? Du er uansett hjertelig velkommen her på siden. Vi vil gjerne hjelpe deg med trosspørsmål.

Har du spørsmål om tro eller ønsker du Det Nye Testamente tilsendt gratis, er du mer enn velkommen til å kontakte oss.

På nedenstående linker kan du finne ut mer om Gud:

omgudnetjesusfilm tekst


logopreik

bibelennoahlooking

images

cmaa

omgudnet
logopreik
bibelen

jesusfilm tekst

Muslimen Khalil møtte Jesus:


Gud elsker deg, og hans største ønske er at du vender om til ham og begynner å leve et nytt liv sammen med ham. Jesus døde på korset for å tilgi deg din synd, og åpnet en vei til himmelen for deg, da han beseiret døden ved å stå opp fra graven påskemorgen. Vi oppfordrer deg til å vende om og la Jeus bli Herre i livet ditt.