Treenigheten og Grønland

Under sommerens “Reach the City Oslo” i august var vi to dager på Grønland og evangeliserte. Siden denne bydelen i Oslo har en stor andel av innvandrere med ikke-kristen bakgrunn, og da især innvandrere med muslimsk bakgrunn, var det tydelig at kristen forkynnelse var noe nytt og spennende for de fleste. Dette åpnet døren for flere fine samtaler.

Jon Sondre (t.v.) i samtale på Grønland

En dag da vi var der flokket en gruppe konservative muslimer seg rundt traktatbordet vårt. De var konservativt kledd og hadde langt skjegg. Jeg kom i samtale med tre av dem og disse herrekarene viste seg å være meget lyttende og rimelige. Vi var selvsagt uenige om hvem Jesus er og om hvem Gud er, men de lot meg utførlig forklare treenigheten. Jeg forklarte dem at begrepet Sønnen som brukes om Jesus i Bibelen ikke refererer til at Gud hadde samkvem med Maria og produserte sønnen Jesus. De fleste muslimer tror faktisk at treenigheten består av Gud Faderen, Maria moren og Jesus sønnen. En slik forståelse av treenigheten er selvfølgelig både blasfemisk og feil. Jeg sa til mine muslimske venner at begrepet Sønnen betyr at Jesus frivillig underordner seg Faderen. Det betyr ikke på noen som helst måte at Sønnen er mindre mektig, herlig og evig enn Faderen, alle personene i det éne vesenet Gud er like mektige, evige og herlige. Men Sønnen underordner seg Faderen frivillig, derav begrepet Sønnen. Altså, Gud er ett vesen, men tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Og Maria er ikke en del av treenigheten.

Alt dette fikk jeg altså forklart og det var tydelig at det var første gang i deres liv at de forstod hva kristne mener med begrepene Guds sønn og Sønnen vedrørende Jesus. For første gang i deres liv hørtes treenigheten ikke fullstendig syk ut. De som har erfaring med å snakke med muslimer vet at treenigheten ikke alltid er like lett å forklare, men hvis jeg får lov til å komme med en oppfordring til deg som evangeliserer så må det være: studér! Vis deg som «en god Jesu Kristi stridsmann» (2 Tim 2:3). Mitt råd er: Ikke bare les Bibelen og tidlige kristne trosbekjennelser, men kjøp deg god og moderne kristen litteratur skrevet av konservative bibeltro akademikere. Grunnen til dette er at språket i gamle trosbekjennelser ofte er helt fremmed for oss.

Men det skal dog sies at ingen blir frelst ved å forstå treenigheten, selv om det kan være et viktig steg på vei mot frelsen. Man blir frelst ved å forstå og å ta imot evangeliet (de gode nyhetene om at Jesus har båret bort vår synd) gjennom omvendelse og tro. Og jeg takker Gud for at jeg også fikk formidlet evangeliet til disse mennene som jeg antar har liten eller ingen kontakt med kristne.

Vær snill og vær med å be for Norges muslimer!

 

Tilknyttet evangelist Jon Sondre Håkedal