Taler på lyd-filer


Reach the City Oslo 2017
11 lydfiler

 


Reach the City Oslo 2016
10 lydfiler

 

«Evangeliet til muslimer» – Inpirasjonsdag 12. okt. 2013

Tema: Koranen som springbrett i evangelisering
Evangelist Hartvig Kloster

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/HKEvangeliettilm.mp3]

Tema: Hvordan møte muslimer?
Tilknyttet evangelist Andreas Ruud

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/AndreasRuudEvangeliettilmuslimer.mp3]

 

Reach The City 2013

Tema: Apologetikk
v/Evangelist Håkon Filip Lindquist

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/HaakonLindquistApologetikk.mp3]

Tema: «Heart for the lost»
v/Elias Miriti

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/EliasMiritiHeartForTheLost.mp3]

Tema: Hva er evangeliet?
V/Alf Friskilæ

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/AlfFriskilaeHvaErEvangeliet.mp3]

 

 

Undervisning av OAC evangelister

Tema: Forkynn evangeliet – bruk ord om nødvendig?
Evangelist Hartvig Kloster

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/ForkynnOrdetHK.mp3]

Last ned her

Tema: Dere er mine vitner
Evangelist Hartvig Kloster

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/MineVitnerHK.mp3]

Last ned her

Tema: Bruk loven på gata (Engelsk)
Evangelist Hichelle Salmon

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/BrukLovenPåGataHS.mp3]

Last ned her

 

Undervisning fra Reach The City Oslo 2012

Tema: Misjonsbefalingen og Jesu gjenkomst
Evangelist Hartvig Kloster

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/Hk.misjonoggjenkomst.mp3]

Last ned her

 

Tema: What is the Gospel? (Engelsk)
OAC president Rob George

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/Rob.G.Whatisthegospel.mp3]

Last ned her

 

Tema: Bønn
Tilknyttet evangelist Jon Sondre Håkedal

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/JonS.H.boenn.mp3]

 

Tema: Vær kreativ – tips og råd til evangelisering
Evangelist Hartvig Kloster

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/Hk.becreative.mp3]

 

Tema: Disipline and Dreams 1 (Engelsk)
OAC president Rob George

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/Rob.G.Disiplineanddreams1.mp3]

 

Tema: Disipline and Dreams 2 (Engelsk)
OAC president Rob George

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/Rob.G.Disiplineanddreams 2.mp3]

 

Tema: Be transformed (Engelsk)
Gayle George

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/Gayledevotion.mp3]

 

Tema: «It’s impossible for us not to speak about what we have seen and heard» 1 (Engelsk)
OAC president Rob George

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/Rob.G.Itsimpossible1.mp3]

 

Tema: «It’s impossible for us not to speak about what we have seen and heard» 2 (Engelsk)
OAC president Rob George

[audio:http://www.oac.no/wp-content/uploads/Rob.G.Itsimpossible2.mp3]