President Rob George på Reach the City

Rob George forkynner på Egertorget
– Vi er alle kalt til å dele vår tro med andre, sier Rob George, president i organisasjonen Open Air Campaigners (OAC). Sist uke var han i Oslo i forbindelse med OACs aksjon Reach the City.

Rob George fra Adelaide i Australia har vært internasjonal president for OAC siden mars i år. Men hans engasjement i OAC startet for førti år siden. I 1972 begynte han som frivillig medarbeider, og han ble ansatt i organisasjonen i 1985.

OAC ble dannet så langt tilbake som i 1892. Men grunnfilosofien har ikke endret seg på disse 120 årene, sier George. Den innebærer å bringe det kristne budskapet ut til folk der de ferdes, i stedet for å vente på at folk selv skal oppsøke kirker og kristne møter. OAC legger også vekt på å formidle evangeliet på kreative måter, som fenger oppmerksomheten hos forbipasserende.

– OAC startet som en «Beach-mission» i Australia, sier George. Man gikk ikke akkurat rundt på badestrendene og evangeliserte, men gjorde det på steder hvor folk gikk til og fra når de var på stranden. Nå foregår mye av evangeliseringen på gater og torg i byer og tettsteder, men man har noen steder også aktivitet i skoler og fengsler.

Fra 1950 begynte OAC å spre seg til andre land. Først til New Zealand, Canada og USA, og så til Storbritannia. I dag har OAC offisielle avdelinger i cirka 30 land, de fleste i Europa.

– Men vi har folk som arbeider ut fra vårt opplegg i flere enn disse 30 landene, sier George. Den norske avdelingen av OAC ble opprettet i 2005.

Inspirere og undervise

– OAC er ingen topptung organisasjon. Avdelingene i hvert land er selvstendige. Men vi har et fellesskap og samarbeid over landegrensene. Min oppgave er blant annet å besøke våre avdelinger rundt om i verden og inspirere og undervise våre medarbeidere, sier George. Han deltar også i evangeliseringskampanjer i de landene han besøker, som i Oslo sist uke.

Vi opplevde selv Rob George i aksjon på Grønland i Oslo, hvor en god del muslimer var blant de som stanset og lyttet.

– Jeg har møtt mange muslimer som sier de bare er muslimer av tradisjon. På samme måte som det er mange som er nominelle kristne. Mange av disse muslimene er søkende. Når jeg samtaler med muslimer, tar jeg utgangspunkt i personer som er omtalt både i Bibelen og Koranen, som Abraham og Jesus. Det gir ofte et godt grunnlag for samtale, sier han.

Sjelden ubehageligheter

– Hvilke reaksjoner får dere når dere er ute på gaten med budskapet deres?

– Generelt vil jeg si at folk er respektfulle. Det er sjelden vi opplever ubehageligheter. De som er uenige med oss og som synes vi driver med dumme ting, går som oftest bare forbi. De som stanser, har som regel en viss interesse av det vi formidler. Det kan gi grobunn for gode samtaler etterpå på tomannshånd, sier George. Han understreker at man legger vekt på å ha med et team av frivillige når man evangeliserer, slik at de som er interesserte kan ha noen å snakke med etterpå. Man legger også stor vekt på å koble interesserte til lokale menigheter, slik at de kan få oppfølging der.

– Du har evangelisert i mange land, hvordan er førsteinntrykket av nordmenn?

– Jeg kommer akkurat fra Storbritannia. Mitt inntrykk etter få dager i Norge, er at det er lettere å få kontakt med nordmenn enn med briter. Ellers så er det gjerne slik at folk i Sør-Amerika, Afrika og Øst-Europa er mer åpne for å snakke om tro enn folk i typisk vestlige land.

Innadvendte kirker

Rob George mener kirkene ofte har mistet noe av nøden når det gjelder å dele evangeliet med andre.

– Mange kirker er for innadvendte i sin virksomhet, mener han. OAC hjelper gjerne kirker og menigheter som ønsker å bli mer utadvendte, og bruker derfor en god del tid på undervisning og inspirasjonssamlinger for menigheter og kristne organisasjoner.

– Vi understreker også at alle våre ansatte og frivillige medarbeidere bør være med i en lokal kirke eller menighet.

– Noen ser på troen som en privatsak, og noen mener de ikke har nådegaver til å være forkynnere. Selv om ikke alle er kalt til å være evangelister, er vi alle kalt til å dele troen vår med andre, på en eller annen måte, sier George.

Artikkel av Ole Andreas Husøy, KPK.
Publisert 14.08.2012