Ringvirkninger av OAC-kurs

Tom Børge underviser på kurs

Hartvig og Tom Børge hadde i overgangen august –september noen dager sammen i Rogaland. Blant annet hadde de et kurs på Klepp Stasjon for barneledere. Nærmere tretti personer fra forskjellige menigheter fikk prøvd seg på ballongbretting, og fikk tips og ideer til å ta med seg hjem.  Under kurset ble det nevnt at samlinger som heter «alle sammen» appellerer til  barn, ungdom, voksne, eldre, enslige …. Mens på familiesamlinger velger noen å holde seg hjemme fordi de tror det ikke gjelder dem. Dagen etter kurset lå det i eposten en forespørsel fra en forsamling om å komme og ha en appell på en «alle sammen» samling. Det kom der til å bli samlet inn penger til OAC sitt arbeid. Det er gledelig å få slike tilbakemeldinger og forespørsler på direkten etter et kurs. Samtidig vet jeg at en annen forsamling som var godt representert på kurset også har lagt noen planer. De prøver å få til en eller to dager nå i løpet av september der de ønsker å stå på den lokale dagligvarebutikken for blant annet å gjøre noe evangelie-trylling. Jeg gleder meg over disse ledere som ønsker å spre evangeliet utenfor menighetslokalene. De fleste ringvirkningene av et slikt kurs ser vi kanskje ikke før i himmelen. Men etter dette kurset fikk vi sett noen som gjorde grep umiddelbart etter kurset.  Og det gleder både Gud i himmelen og oss evangelister også….

Evangelist Tom Børge Frøvik