Reach the City Oslo 2017

Undervisning fra Reach the City Oslo 2017

Fryktløse helter – Kaleb
Morgenandakt ved Kenneth Rosenblad

Last ned

 

Preach the Gospel
OACI president Rob George  

Last ned

 

Fryktløse helter – Debora
Tilknyttet evangelist Gunhild Irene Hafsten 

Last ned

 

Hvordan samtale med muslimer
Tilknyttet evangelist Magnus Ledang Husøy 

Last ned

 

Street preaching
OACI president Rob George 

Last ned

 

Street preaching part 2 

Last ned

 

Phillip – the evangelist
OACI president Rob George 

Last ned

 

Evangelisering og helbredelse
Evangelist Hartvig Kloster 

Last ned

 

Fryktløse helter – Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego
Tilknyttet evangelist Simon Urdal 

Last ned

 

Stephen – the martyr
OACI president Rob George
(Apg 6,8-15 og 7,54-60. Opplesningen av tekstene er klippet bort.) 

Last ned