Medlemskontingent

Alle som er fylt 18 år og som samtykker i OAC Norges grunnlag (§2) og formål (§3) kan bli medlemmer (se OACs vedtekter).

Medlemskontingenten på 500 kr må betales senest fire uker før årsmøtet for å få stemmerett. Klikk på knappen «Donate» for kortbetaling via PayPal.

Skulle du få en feilmelding ved betalingen, kan du se bort fra den. Betalingen er sannsynligvis i orden, og vi sender deg en bekreftelse hvis den har gått igjennom.