OAC styret

 
Styreleder: Anne Marit Torsvik Viljoen

Anne Marit ViljoenBosted: Kristiansand

Arbeid: Operasjon Mobilisering

 

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC:
OAC er en organisasjon som står mitt hjerte nær, spesielt fordi hovedtjenesten er på gata, hvor OAC forkynner Guds ord til folk man ikke nødvendigvis treffer gjennom menighetsmøter. Til daglig jobber jeg i Operasjon Mobilisering, en internasjonal misjonsbevegelse som har mye til felles med OAC. Mitt første møte med OAC var da en deltager fra OAC New Zealand var med oss på OM’s Love Europe kampanje i Oslo sent på 80-tallet. Jeg håper mitt bidrag som styremedlem kan være med å stimulere til vekst for OAC i Norge og ser frem til å bli bedre kjent med OAC ‘fra innsiden’.

 

Nestleder: Lars-Olav S. Morstøl

Bosted: Sinsen i Oslo

Arbeid: Studerer Teologi og Misjon ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

 

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC:                                                                                                                              Jeg ønsker at mennesker skal bli frelst, og da må de høre om Jesus. Det gleder meg at OAC har flere evangelister som forkynner evangeliet frimodig på gata i Norge. Likevel er det for svært mange kirkegjengere i Norge i dag skremmende og nesten uaktuelt å skulle snakke om Jesus med fremmede på gata, eller bare med en venn. Det er dumt.  Men jeg tror at OAC er et bra verktøy som utruster og gjør det lettere for Jesu kirke å fortelle om Jesus på gata i Norge, og ellers i livet. Det er bra, og derfor ønsker jeg å bruke av min tid i OAC for å se at det skjer.

 

Styremedlem: Moody Shafeek

Bosted: Oslo

Arbeid: Arkitekt og eier av eget firma

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC?
Med min bakgrunn som kristen fra Midtøsten tror jeg at jeg kan bidra når det gjelder å kommunisere med mennesker fra denne regionen. Jeg kan også bidra med forståelse for de erfaringene de bærer med seg og samfunnene de har vokst opp i. 

 

Styremedlem: Helge Pettersen

Bosted: Knapstad

Arbeid: Pensjonist

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC?  OAC ser jeg på som en misjon der går rett inn i det vitne oppdrag som Jesus har bedt oss om å fullføre inn til han kommer igjen. Min første erfaring med gate evangelisering fikk jeg gjennom tiden da vekkelsen med ”Jesusfolket” også inntok Oslo. Senere har vitnetjenesten og spredning av Bibler opptatt meg. For tiden er jeg områdeleder i Norsk Gideon. En tjeneste som innebærer å bringe evangeliet ut til ”alle folkeslag”. God hjelp på veien har vært Bibelskole og 12 år som søndagsskolelærer. Så har ordet fra Apostlenes gjerninger kap. 1:4. Hvor Jesus gir disiplene og de som senere kommer til tro her et vitne oppdrag og løfte om kraft til tjenesten med den hellige ånds hjelp, vært en god inspirasjon for vitnetjenesten. ”Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud”. Sak. 4:6.

    

Styremedlem: Rolf Arthur Jensen

Bosted: Askim

 

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC?

Mitt navn er Rolf A. Jensen, 51 år, gift og to barn. Bor i Askim og har vært selvstendig næringsdrivende fra 2002-2018. Er nå deltidsstudent ved HLT, Høyskolen for Ledelse og Teologi. I Askim tilhører jeg Filadelfiamenigheten. Her har forkynnelse, bønneledelse, omsorg/sj.sorg og teamturer i inn og utland vært noe av det jeg har vært involvert i. Gleder meg over arbeidet OAC driver, se mennesker komme til tro er herlig. Har også et sterkt ønske om at gode felleskap/menigheter kan ta imot de nyfrelste, slik at de kan vokse og bli bevart som kristne. Som styremedlem i OAC ønsker jeg å gi det jeg har fått, og håper å få være til velsignelse.

 

Observatør: Torben Østermark

Bosted: Danmark

Arbeid: Landsleder for OAC i Danmark

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC? Gud har lagt en nød i mitt hjerte – nemlig «å gjøre Kristus kjent for alle mennesker alle steder» (OAC’s motto). Siden 1992 har jeg reist mye rundt i Norge for å evangelisere, undervise og forkynne. Jeg ser det som en del av Guds plan at vi nå har evangelister og et styre for OAC i Norge. Det gleder meg veldig at det nye OAC-arbeidet i Norge er i god vekst – og å oppleve mange mennesker i Norge som deler visjonen om å gjøre Kristus kjent.

Regnskapsfører: Håkon Rambek, Askim