OAC styret

Styreleder: Lars-Olav S. Morstøl

Bosted: Sinsen i Oslo

Arbeid: Studerer Teologi og Misjon ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC:

Jeg ønsker at mennesker skal bli frelst, og da må de høre om Jesus. Det gleder meg at OAC har flere evangelister som forkynner evangeliet frimodig på gata i Norge. Likevel er det for svært mange kirkegjengere i Norge i dag skremmende og nesten uaktuelt å skulle snakke om Jesus med fremmede på gata, eller bare med en venn. Det er dumt.  Men jeg tror at OAC er et bra verktøy som utruster og gjør det lettere for Jesu kirke å fortelle om Jesus på gata i Norge, og ellers i livet. Det er bra, og derfor ønsker jeg å bruke av min tid i OAC for å se at det skjer.


Styremedlem: Rolf Arthur Jensen

Bosted: Askim

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC?

Mitt navn er Rolf A. Jensen, 51 år, gift og to barn. Bor i Askim og har vært selvstendig næringsdrivende fra 2002-2018. Er nå deltidsstudent ved HLT, Høyskolen for Ledelse og Teologi. I Askim tilhører jeg Filadelfiamenigheten. Her har forkynnelse, bønneledelse, omsorg/sj.sorg og teamturer i inn- og utland vært noe av det jeg har vært involvert i. Gleder meg over arbeidet OAC driver, se mennesker komme til tro er herlig. Har også et sterkt ønske om at gode felleskap/menigheter kan ta imot de nyfrelste, slik at de kan vokse og bli bevart som kristne. Som styremedlem i OAC ønsker jeg å gi det jeg har fått, og håper å få være til velsignelse.


Styremedlem: Britt Kari Noraberg Lianes

Bosted: Oslo

Arbeid: Sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kirurgisk avdeling.

Kone og mor til 4 barn på 12, 10, 8 og 5 år.

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC:

Det har alltid vært spennende og lærerikt å høre om OAC sitt arbeid. Jeg har latt meg inspirere og ydmyke over den frimodighet som OAC sine medarbeidere har. Vi lever i et land hvor kjennskap til Jesus blir mindre og mindre. I en verden hvor onde åndskrefter får større spillerom, er bønn og evangelisering stadig mer viktig. Evangeliet er det gode og viktigste budskapet og må forkynnes. Jeg er glad for at Gud kaller og utruster enkeltmennesker til tjeneste for han. Arbeidet OAC driver tar Guds kall på alvor. Når man står i kampen må man holde seg nær til Mesteren og Hans Ord.  Uten dette faller arbeidet sammen. Det å få være avhengig av Jesus, på hans ferdiglagde vei, gjør livet som kristen rikt og spennende. Jeg opplever at arbeidet OAC driver krever at vi kler oss i Guds fulle rustning. Et slikt arbeid vil jeg gjerne være med i. (Efeserne 6. 14-19)


Styremedlem: Zafar Iqbal

Bosted: Oppegård

Arbeid: Pensjonist

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC:

Jeg er kristen fra Pakistan. I min unge alder i Pakistan var jeg også en del av gateevangelisering med OM. Jeg er veldig ivrig etter at Guds frelsesplan må forkynnes for hver nasjon. OAC gjør en kjempebra jobb i henhold til Jesu Kristi misjonsbefaling. Jeg ønsker at OAC får enda flere muligheter og i denne sammenhengen ønsker jeg at mange flere kirker vil være med i OAC-arbeidet. Bønn, deltakelse og økonomi støtter at evangeliet forkynnes i alle gatene i Norge.  


Styremedlem: Olav Knutzen

Bosted: Oslo

Arbeid: Studerer veterinærmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC:


Jeg ønsker at flere skal høre og ta i mot evangeliet om Jesus Kristus, og OAC er en organisasjon som jobber for at flere skal høre de gode nyhetene. Evangeliet er ingenting å skamme seg over, og OAC er en organisasjon som forkynner evangeliet frimodig. Det blir flere og flere i Norge som trenger å høre om Jesus, og jeg er glad for å kunne bidra inn i dette arbeidet.


Observatør: Torben Østermark

Bosted: Danmark

Arbeid: Landsleder for OAC i Danmark

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC? Gud har lagt en nød i mitt hjerte – nemlig «å gjøre Kristus kjent for alle mennesker alle steder» (OAC’s motto). Siden 1992 har jeg reist mye rundt i Norge for å evangelisere, undervise og forkynne. Jeg ser det som en del av Guds plan at vi nå har evangelister og et styre for OAC i Norge. Det gleder meg veldig at det nye OAC-arbeidet i Norge er i god vekst – og å oppleve mange mennesker i Norge som deler visjonen om å gjøre Kristus kjent.


Regnskapsfører: Håkon Rambek, Askim