OAC på Frontline

«Jeg ønsker å bli bedre til å vitne for mine venner.»
«Bibelen sier at vi skal evangelisere – jeg ønsker  å praktisere det.»

«Jeg synes det høres spennende ut!»
Dette var noen av svarene vi fikk da vi spurte Frontline-deltakerne om hvorfor de hadde valgt  vårt seminar om evangelisering. (Frontline er en ungdomskonferanse i regi av NLM-Ung).

Evangelistene Håkon Filip Lindquist og Hichelle Salmon underviste ut fra følgende temaer: «Hva er evangeliet?» og «Hvorfor evangelisere?» Deretter gikk turen til Oslo S hvor vi gikk rundt og praktiserte det vi hadde lært.

For flere deltakere var det første gang de deltok på evangelisering. Flere av dem var veldig spente, men dagen endte med at de alle hadde hatt samtaler og fått fortalt hvorfor de trodde på Jesus.
En av de vi traff var «Andrew». Han fikk høre evangeliet, og Thea (Frontline-deltaker) fikk fortalt ham sitt vitnesbyrd om hvordan Gud på mirakuløst vis hadde grepet inn i livet hennes og helbredet henne.
Vær gjerne med og be for «Andrew» (bildet) og de andre vi fikk snakket med.

Evangelist Hartvig Kloster