OAC 10 år – i tro

Min norske kone Kirsten og jeg flyttet fra Danmark til Oslo sommeren 2005. Jeg visste at jeg hadde et kall som evangelist, men fordi vi nettopp hadde flyttet, følte jeg at det var for stort et trosskritt å starte opp OAC i Norge.
Jeg søkte på noen jobber, men fikk ikke napp. Etter en sommer med mye bønn om Guds veiledning, sa jeg til slutt at hvis Gud ønsket at jeg skulle være OAC-evangelist, så ville jeg gå i tro. Den 14. september 2005 ble jeg ansatt av OAC Danmark til å starte opp en avdeling i Norge. Det var med skjelvende knær at jeg begynte som evangelist på fulltid, men likevel med en trygghet om at det var riktig.
Jeg husker at jeg var veldig spent på hvordan dette skulle gå. Vi bodde i Oslo, hadde ikke noe nettverk ut over familien, ingen givere, ingen oppdrag og få som kjente til OAC! De første årene hadde vi bare noen få givere og levde primært på min kones inntekt. Men vi hadde alltid nok!

10 år med gatemøter
Kort tid etter min ansettelse møtte jeg Andreas Ruud, og vi hadde begge en brann for å starte opp med evangelisering og gatemøter. I desember 2005 hadde vi det første gatemøtet på Egertorget i Oslo. Vi hadde invitert et mannskor fra Fjellhaug Bibelskole til å synge julesalmer, og mellom salmene hadde Andreas og jeg korte evangelie-presentasjoner.
Vi fortsatte med gatemøtene. Noen ganger var det bare oss to, men etter hvert begynte flere å delta. Nå, 10 år senere, er vi et godt team på 15-20 personer, og jeg vil anta at det i årenes løp har vært minst 100 frivillige innom. Evangeliet har blitt forkynt både på varme sommerdager og kalde vinterdager, og tusenvis av mennesker har fått presentert et klart og tydelig evangelium.

10 år med utfordringer
Jeg skal ikke legge skjul på at det også har vært 10 år med mange utfordringer. Det har bl.a. vist seg at mange menigheter og kristne har et anstrengt forhold til evangelisering. Det har derfor vært vanskelig for OAC å komme inn og undervise og utruste i mange menigheter.
En annen stor utfordring er at det ikke har lyktes å få flere evangelister i full- eller deltidstjeneste i OAC. Vi er nå bare to fulltidsevangelister, men OACs mål var fem evangelister i 2015. Som evangelister i OAC har vi ikke fast inntekt, men lever på gaver, og det er ingen tvil om at det er en utfordring for mange. Likevel har jeg tro på at Gud hører vår bønn og vil sende ut flere evangelister – for høsten er stor.

10 år med Guds inngripen
Et gatemøte som jeg sent vil glemme: I 2006 var det en gruppe afghanere som sultestreiket utenfor domkirken i Oslo. Andreas Ruud og jeg holdt på å rigge ned utstyret etter et gatemøte på Karl Johan tett på dom
kirken. Jeg kjente da at Den Hellige Ånd minnet meg om disse afghanerne og utfordret oss til å forkynne evangeliet for dem. Vi kom fort i snakk med et par stykker, og plutselig stod vi med ca. 30 lyttende afghanere rundt oss. Jeg forkynte evangeliet med et gospel-triks, og Andreas hoppet opp på bruskassen og fortsatte med å forkynne. Vi ba for situasjonen deres, og til slutt delte vi ut Johannesevangeliet til flere av dem. Dette var Guds inngripen og en fantastisk opplevelse for to ferske evangelister.
Det er stort å se hvordan Gud har grepet inn i menneskers liv når vi har vært på gaten, i fengsler og på festivaler, samt å se kristne vokse i tro og frimodighet gjennom undervisning og evangelisering. Ekstra herlig er det å være evangelist når vi har sett mennesker ta imot Jesus som deres frelser.

10 nye år – i tro!
Vi har et solid, godt styre som leder OAC på en sunn måte. Vi har evangelist Tom Børge Frøvik samt 5 tilknyttede evangelister som alle brenner for å nå mennesker med evangeliet. Vi har rundt 70 faste givere samt et team av forbedere. Vi har rundt 40 frivillige som er med oss på gaten i Askim, Oslo, Kristiansand og Ålgård. Og vi har Jesus med oss hver dag!
Derfor er det med stor optimisme og motivasjon at vi tar tak på 10 nye år – i tro – og vi har spennende visjoner for årene som ligger foran. Vi kjenner på en lengsel etter vekkelse, og vil hver dag være lydige overfor kallet til å forkynne evangeliet om Jesus på gater og ulike torg og mobilisere menigheter til å gjøre det samme.

Hjertelig takk for deres støtte,
engasjement og forbønn!

Hartvig Kloster
Daglig leder og evangelistIMG_2141