Kjetil på gata

Kjetil Berdal er en av våre frivillige som har vært med på evangelisering de siste to årene. Han møter trofast opp på gatemøtene i Oslo og har også vært med på Reach the City. Vi har stilt ham spørsmålet: Hvorfor er du med på evangelisering?
Kjetil (t.v.) i samtale på Grønland, Oslo
Kjetil (t.v.) i samtale på Grønland, Oslo

Eg trur på Jesus og er frelst fordi han gjorde opp for syndene mine på korset. På grunn av Jesus har eg fred med Gud og har eit evig liv i vente. Gud vil at alle menneske skal kome til tru og verte frelste. Men dersom ingen fortel om Jesus så kjem ikkje nokon til tru. For trua kjem av forkynninga ein høyrer (Rom. 10:17).  Vi har fått oppdraget med å fortelje om Jesus til menneske som lever borte frå Gud på veg mot ei evig fortaping. Menneske som han elskar så høgt at han var villig til å ta straffa i deira stad. Det er difor eg er med på evangelisering.

”Han som vil at alle menneske skal verta frelste og koma til å kjenna sanninga.” 1.Tim 2:4

-Kjetil Berdal, Oslo