Intervju med Gunhild Irene Hafsten

– Hvordan startet du med å evangelisere?

Jeg begynte å evangelisere fast med Open Air Campaigners i mai 2014. Egentlig skulle jeg
bare observere OACs gateevangelisering for å skrive en masteroppgave i teologi om gateevangelisering i Oslo, men så ble jeg invitert til å bli med og evangelisere. Ganske snart fikk jeg en over 1 ½ time lang samtale med en jødisk mann, som hadde lest litt i Det nye testamentet om Jesus, og som sa om Jesus: «Jeg likte fyren.» To år etter møtte jeg den samme mannen igjen, og da kunne han si om Jesus: «Han er Messias.»

– Hvordan opplever du å stå midt på Egertorget og forkynne evangeliet for sekulære nordmenn?

Jeg synes det er meningsfylt å forkynne evangeliet for mennesker på Egertorget på Karl
Johan. Mange mennesker går ikke i kirken til vanlig, og derfor er det bra å kunne bringe evangeliet ut til folk der de er. Det er viktig å gi mennesker muligheten til å få høre evangeliet om frelsen i Jesus og å oppfordre dem til å velge å tro på Jesus og følge Ham.

– Hva vil du si til folk som egentlig har lyst til å vitne, men ikke synes de har frimodigheten?

«Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn.» (Hebr 10,35) «Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!» (2 Kor 6,2b) Stol på Gud, og la Ham lede deg! Når vi forteller om Jesus, er vi ikke alene. Den hellige ånd, som bor i oss, er med oss. «(…) vær ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si, men si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den hellige ånd.» (Mark 13,11) Paulus forkynte evangeliet «svak, redd og skjelvende» (jf. 1 Kor 2,3). Likevel ledet han mange mennesker til tro på Jesus. Jeg har tro på deg, og Jesus har tro på deg!