Ingen har fortalt meg dette…

En dag da jeg var i Askim og vitnet, fikk jeg anledning til å snakke med tre unge menn. Jeg sa hei, og gav dem en traktat hver. Ettersom vi talte sammen, fant jeg ut at de var muslimer og bare en av disse kunne snakke godt norsk. Jeg spurte om han kjente det kristne budskapet – evangeliet? Ettersom han ikke visste hva det var, fikk jeg fortelle og samtidig vise han evangelieterningen min. Hans interesse for budskapet var merkbar…

og vi fikk en lengre samtale selv om vennene hans var litt skeptiske. Vi snakket om å ta vare på familien, det var tydelig et viktig tema for han, og jeg fikk lese 1. Tim 5,8. Vi snakket om Jesu ord og det som kalles antitesene: ”Dere har hørt det er sagt… men Jeg sier dere.” Vi snakket om loven, at alle står skyldige fremfor Gud. Vi snakket om Jesus korsfestet, og soningsofferet for alles skyld en gang for alle. Så sa denne unge mannen noe som gjorde inntrykk: ”Jeg har mange kristne venner, men ingen har fortalt meg dette før!” Tenk det! Tenk at mange av de rundt oss bare kjenner oss som kristne, men ikke har hørt at Kristus også døde for dem! Jeg fikk lov til å huske på disse guttene i bønn, og våre veier skiltes med et ønske om Guds velsignelse.
Av evangelist Håkon Filip Lindquist, Ås