Hvorfor gå i en menighet?

 

Vi lever i en verden hvor nesten alt kan bli gjort uten å ha kontakt med et menneske. Eksempelvis kan vi bestille mat, klær, underholdning, være sosial og endog bli utdannet på nett. Internettet kan være en god ressurs som er nyttig og beleilig. Imidlertid kan mentaliten om å få alt når man vil og hvordan man vil, ha en innvirkning på hvordan vi vandrer med Herren. Dessuten er det masse ting som kan flytte vårt blikk fra Jesus til noen annet. Disse tingene kan forhindre oss fra et berikende og oppbyggelig  liv i menigheten. I denne artikkelen skal jeg diskutere hvorfor det er viktig å være en del av en menighet, og jeg skal ta for meg noen vanlige unnskyldninger folk bruker som ikke går i en menighet.

Forklaring av begreper

Men før jeg gjør det vil jeg foreta noen viktige begrepsavklaringer. For det første vil jeg bruke ordet menighet og kirke om hverandre, de betyr akkurat det samme og i Nytestamentet er det ett ord: ekklesia (gresk). For det andre så brukes ordet ekklesia i Det nye testamente på to forskjellige måter.  Når menigheten/kirken omtales i NT så sikter det enten til den universelle kirke eller den lokale kirke. Her omtales for eksempel den universelle kirke 1Kor 12:28; 15:9; Matt 16:18; Ef 1:22-23 og Kol 1:18, og her omtales den lokale kirke 1Tess 1:1; 1Kor 4:17 og 2Kor 11:8.

Grunnen til at jeg presiserer dette er at noen som ikke går i en menighet, unnskylder seg med at de er en del av den universelle menighet: «Jeg er jo en del av menigheten, jeg er selv menigheten, det er jo det Guds Ord sier, ikke sant?» Neste gang du hører en slik unnskyldning kan du forklare vedkommende at han har helt rett, men at begrepet kirke i NT også brukes i en annen forstand. Og at han ikke er løst fra det bibelske påbudet om å være en del av en lokalmenighet ved å være en del av den universelle menighet.

«Jeg kan ha fellesskap med Gud alene»

I Hebreerbrevet kapittel 10:24-25 står det: «La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.  Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Det er Guds Ord som befaler kristne å samles ofte.  I vers 24 kan vi se at hensikten med å møte andre kristne, er å bygge opp hverandre. Men hvis man ikke går i en menighet, er det vanskelig å  oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Dette skyldes at Gud har dannet et samfunn av troende som han har gitt forskjellige gaver: «Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere,  for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp» (Ef 4:11-12). Om man ikke er en del av en menighet, får man ingen av fordelene og velsignelsene som Gud vil gi deg gjennom menigheten. Dessuten ser vi utifra versene at kristne har en rolle å spille i menigheten. Dersom man ikke går i kirken, går man glipp av den biten.

Vi har blitt skapt til å ha fellesskap, slik som den treenige Gud har innad i treenigheten: Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd (Matt 3:13-17; Joh 1; 17:3; 10:30). Evangeliet handler også om at mennesket har blitt separert fra Gud på grunn av synd. Men gjennom Kristi død, begravelse og oppstandselse har vi blitt forsonet med Gud (Joh 3:16; Kol 1:1-3). Et resultat av å være  kristen er at vi også har blitt forsonet med hverandre og vi er brødre og søstre i Kristus (Ef 2:14; Joh 1:12).

«Andre kristne har såret meg»

Det kan nok hende at noe kjempealvorlig har skjedd, slik som at en i lederskapet lever i synd, forkynner vranglære, osv. Slike tilfeller gir deg en gyldig grunn til å forlate kirka. Imidlertid betyr det ikke at alle menigheter er like, og man kan prøve å være en del av en annen menighet. I Bibelen står det også mye om tilgivelse: «Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Dessuten er det viktig å vise kjærlighet til trossøsken, et tegn på at man er gjenfødt er at man elsker sine brødre og søstre i troen (1Joh 2:10; 3:14-16). Det å være kristen betyr ikke at vi skal ha et smerteløst liv – Jesus, vår mester, hadde ikke et liv uten smerte:

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden! For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv! Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. (Rom 5: 8-11)

I disse versene ser vi at Jesus viste kjærlighet til oss selv om det kostet Ham mye: Hans liv. Hvis Jesus ikke kunne rømme fra å ha det vondt i livet, hvordan kan vi?

«Jeg har ikke funnet en menighet som jeg liker»

Et viktig mål for en menighet er å dele evangeliet og å tjene Gud og hverandre. Er det høyt oppe på listen din når du leter etter en kirke? Eller tenker du bare på deg selv og hva du kan få ut av det? Hvis du leter etter en menighet for å tjene og ikke bli tjent, kommer du kanskje til å finne en raskere. Mennesker er ikke perfekte. Derfor finnes det heller ingen perfekt menighet.

«Jeg har masse å gjøre på søndager» / «Jeg orker ikke å stå opp tidlig»

Jesus sier: «For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.» (Matt 6:21). Hvis du har Jesus kjær, vil det vise seg i dine prioriteringer. I tillegg sier Jesus: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» (Matt 22:37). Derfor er det viktig å spørre deg selv om du lever for Gud eller deg selv. Hvis du stort sett lever for deg selv, hva er da forskjellen på deg og de som ikke kjenner Jesus? Hvis ikke du går i en menighet, kan heller ikke andre troende rundt deg se om troen din har en påvirkning på hvordan du lever, og de kan da ikke hjelpe deg videre i din helliggjørelse. «Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig.» (Fil 1:27).

«Jeg trenger ikke å gå i en menighet for å evangelisere»

 Paulus skrev mange brev til menigheter i Bibelen (13 stk). Han underviser om viktigheten av orden i menigheten i Korint (1. Korinter-brev 14). I tillegg skriver han til menigheter om hans kjærlighet for dem og hans glede ved å dele evangeliet med dem: «Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet.» (Fil 1:3-5). Fra teksten kan vi se at Paulus jobbet med menigheter for å fremme evangeliet. Hvis man ikke går i menighet og man driver med evangelisering, kan det være et dårlig vitnesbyrd for de du vitner til, fordi du er ulydig mot Bibelen som du påstår at du tror på.

I Matteus 28:19 sier Jesus: «gjør alle folkeslag til disipler». Hvis man forkynner evangeliet og de som hører det blir frelst, er det viktig at de blir disippelgjort. Vi ser dette demonstrert i Apostlenes Gjerninger 2:48: «Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.  De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.» Her ser vi at nye kristne ble satt i samfunn med andre kristne.

Konklusjon

Det er kjempeviktig for kristne å være en del av en menighet, særlig med tanke på evangelisering. Å være en del av en menighet er ikke et valg, det er et påbud fra Herren (Heb 10:25). Det kan tidvis være utfordrende å gå i en menighet, men om man ikke gjør det, går man også glipp av alle velsignelsene som følger med det å være en del av en menighet. Gud har innstiftet den lokale menighet som det primære stedet hvor nådens midler blir utdelt (forkynnelse, søskensamfunnet, felles lovsang og bønn, nattverd, dåp, osv.); dette vil du ikke gå glipp av som kristen. Målet med evangelisering og misjon er at mennesker skal bli tillagt en lokal menighet. Gud arbeider primært via den lokale menighet – vil du stille deg selv der slik at Han kan bruke deg?

Kilder

https://www.gotquestions.org/universal-local-church.html

Skrevet av tilknyttet evangelist Hichelle Haakedal