Hvordan møte hinduer?

Innledning
Når man deler evangeliet, møter man ofte forskjellige mennesker med ulik bakgrunn. Derfor har jeg tenkt at det er fordelaktig å skrive om hinduisme og hvordan kristne kan nå ut til dem. Vi må selvfølgelig formane mennesker til å omvende seg og ta imot Jesus, men i Peters første brev 3,15 står det: «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.» Dessuten kan vi bruke kunnskapen om religioner for å peke ut hvordan og hvorfor kristendommen skiller seg ut som unik.

Hinduismen
Hinduismen er en av de største og eldste verdensreligionene og oppstod for mange tusen år siden øst for elven Indus. I tillegg er det mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. Tilhengere av hinduismen kalles Santana dharma, hvilket betyr «evig lov» eller «evig læring». Trossystemet er ikke systematisk, og det er veldig fleksibelt. Det skyldes at «Hinduismen har ingen stifter, trosartikler eller fast organisert lederskap, men mange av de tradisjonene den er sammensatt av, har både stiftere, enhetlig lære, autoritative tekster og sterke organisasjoner.» (snl.no)

Cirka 800–300 f.Kr. ble Upanishadene skrevet. Upanishadene er for hinduismen ca. det samme som Det nye testamente er for kristendommen. Det er fordi det inneholder læren om gudene i hinduismen. Den hinduiske forestillingen er at bak mange guder, er det kun én som heter Brahman. Brahman er en upersonlig essens som er opphavet til alt.

Forestillingen om Brahman utviklet seg, og etterhvert ble Brahman framstilt som mer personlig. Brahman er også manifestert som Ishvara. Ishvara har tre manifestasjoner som heter Brahma (skaperen), Vishnu (en som holder ut/en som oppholder) og Shiva (ødelegger). I tillegg har gudene sine egne ektefeller som er guddommelige.

Dessuten har Ishvara blitt manifestert som ti inkarnasjoner av Vishnu som også er kjent som avatarer, det kan eksempelvis være fisk, villsvin, osv.

Reinkarnasjon og Karma
Reinkarnasjon er en stor del av hinduismen. Sjelen i hinduismen er sett på som evig og en del av den spirituelle verden. Ifølge hinduismen så blir en sjel etter døden reinkarnert i en ny kropp. Ganeri (2003) forklarer:

…de fleste hinduer har den samme felles grunntroen. Reinkarnasjonen, at din sjel blir gjenfødt i en annen dyre- eller menneskekropp når du dør, er viktig. Du kan bli gjenfødt mange ganger i en syklus av død og gjenfødsel som kalles samsara. Målet for en hindus liv er å bryte ut av denne syklusen og nå moksha, eller salighet. Ved å leve et godt liv kan du bli gjenfødt i en høyere form og komme nærmere moksha (Ganeri, 2000, s.14). Karma er nært knyttet til reinkarnasjon fordi det går ut på at man har levd et godt nok liv for å oppnå det neste nivået.

Hvordan kan man møte disse synpunktene? Bibelen forteller oss at vi er født i synd og alle har syndet imot en hellig Gud. Det er ingenting vi kan gjøre i oss selv for å viske bort synd. Faktisk er de gode gjerningene våre før frelsen sett på av Gud som «urent tøy» (Jesaja 64: 5). Angående synd og gode gjerninger, kan man beskrive Gud som en rettferdig dommer. Følgende analogi kan benyttes: En forbryter som har begått voldtekt står foran Gud i en rettssak og sier: «Ja, jeg beklager at jeg har gjort feil, men jeg har gitt penger til veldedighetsorganisasjoner og jeg har hjulpet flere mennesker.» Hvis Gud hadde sagt, «du trenger ikke å sone tiden din», hadde han selvsagt vært en forferdelig dårlig dommer.

Når det gjelder gjenfødslen sier Bibelen: «Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen» (Hebr 9:27). Da er det viktig å vise at det er én som skal dømme. Dette kan bli gjort gjennom å presentere de ti bud og vise at de har syndet i møte med en hellig Gud (Rom 3:23) som skal dømme folk etter deres gjerninger. Det som er forskjellen på hinduismen og kristendommen, er at i kristendommen er det umulig å gjøre bot for synd vi har gjort. Derfor måtte Jesus dø for synden.

Hvordan møte en hindu?
Når man snakker med en hindu, er det viktig at man tar seg tid til å høre på ham/henne slik at man kan svare nøyaktig og grundig. Det er viktig å studere hva hinduismen er, slik at du viser respekt og omsorg for den du snakker med. Hvis du feilrepresenterer det de tror på, kan de føle seg krenket/fornærmet. Feilrepresentasjon av deres tro kan føre til at de ikke kommer til å stole på hva du sier.

Fokuser på det som er ulikt i hinduismen og kristendommen.  Man kan for eksempel på en respektfull måte sammenligne forskjellen mellom reinkarnasjon og karma på den ene side, og synd, dom, helvete og evangeliet på den annen side. I tillegg kan man snakke om Jesu og evangeliets eksklusivitet. Et godt bibelord å dra fram da, kan være Jesu ord under det siste måltid: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.  Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» (Joh 14: 6-7).

Ressurser

  • bibel.no
  • snl.no
  • Ganeri, A (2003) Hva vet vi om hinduisme. 2nd ed. N.W. Damm & Sonn

Videre lesning

Knut A. Jacobsen og Notto R. Thelle (2004) Hinduismen buddhismen. Oslo: Høyskoleforlaget.

https://carm.org/hinduism

 

Videoer

Ravi Zacharias sharing gospel with Hindus

«Is reincarnation true?» by Living Waters