Hvordan møte de homofile?

De siste ukene har jeg hatt et par samtaler om homofili med folk på gaten. Jeg vil her prøve å gjengi litt av samtalene og komme med noen råd som kanskje kan være til hjelp og inspirasjon for deg i møte med homofile.

«Hvorfor sier Gud at homofili er galt – hvis to elsker hverandre?» Slik kom spørsmålet. Jeg prøvde å svare på følgende måte: Gud er en kjærlig far som elsker alle mennesker, og som ønsker oss det beste livet her på jorden – nettopp fordi han er kjærlighet. (Mange homofile føler seg fordømt av kristne! Derfor kan det være lurt å starte på denne måten. Hvis man går rett på med at si at: «å leve ut sin homofili er synd», fører det ofte til at samtalen avsluttes.) Han har skapt oss som mann og kvinne. I kjærlighet ga han oss en ramme for hvordan vi skal leve livet.
På samme måte er det hvis et av barna mine ønsker å leke ute på veien, da vil jeg som en ansvarlig og kjærlig pappa si: «Nei, det er ikke lov.». Et lite barn skjønner ikke hvorfor, men for oss voksne er det innlysende – det kan skade deg! (En fotballkamp uten en dommer/regler er et annet godt bilde som sier det samme.)

Videre utfordret jeg på hvor grensene går … og nevnte kjønnsnøytralitet og abort som andre eksempler. Jeg fortalte om de rundt 16.000 forsvarsløse barna, som hvert år blir drept fordi VI mener å ha rett til å bestemme over Guds skaperordning. Her fikk jeg et overraskende svar fra en av personene som sa: «Jeg er helt enig – abort er ikke bra!»
Til slutt snakket jeg om at Gud har skapt oss som mann og kvinne med det formål at vi skulle gifte oss og få barn sammen – hvilket igjen ikke er fysisk mulig hvis vi lever som homofile eller lesbiske.

Jeg fikk delt evangeliet om at vi alle trenger å omvende oss fra vår synd og komme til Jesus. Begge samtalene endte i en god og respektfull tone.

Jeg er helt sikker på at de personene jeg snakket med ikke hadde sett saken fra dette perspektivet tidligere. Det forteller meg at det er enormt bruk for at vi kristne hever vår stemme – i kjærlighet og sannhet – i en tid hvor skoler, prester og politikere bøyer kne for de homofile. La oss være frimodige forkynnere av evangeliet til de homofile, samtidig som vi i bønn bøyer våre knær for de homofile og ber for deres frelse.

-Hartvig Kloster