Forkynn evangeliet – bruk ord om nødvendig???

Forestill deg følgende: Hundre og femti tusen barn var døden nær pga. hungersnød, men takket være en velvillig gave fra en gavmild billionær, hadde alle barna nå nok mat til å overleve. Hungersnøden var over, katastrofen ble forhindret. Nå var det bare et spørsmål om å få delt ut maten vha. de få hjelpearbeiderne som var. Uten dem til å dele ut maten til barna, ville mange flere ha vært døde.

Noen dager senere kom en fortvilet arbeider løpende inn i leiren og ropte: «Noen av arbeiderne har stoppet matutdelingen. Mange barn dør!» Hvorfor stoppet arbeiderne, når det var masse mat? Det gav ingen menig. Den fortvilede mannen sa: «Det er fordi det var en som holdt opp et skilt hvor det stod: `Mat de døende barna – bruk mat om nødvendig. Derfor har noen arbeidere begynt å hjelpe barna uten å gi dem mat. Det er vanvittig!»

Frans av Assisi er kjent for å ha sagt: «Forkynn evangeliet – bruk ord om nødvendig». Utsagnet forvirret meg. Det gav samme mening som å si: «Mat døende barn – bruk mat om nødvendig».

Hvorfor ville noen si noe så merkelig? Var Frans av Assisi redd for å bruke ord for å forkynne evangeliet? 800 år etter at han døde, er det mange som erklærer at de tror på Jesus, og samtidig bruker denne filosofien til å rettferdiggjøre det å misjonere uten ord. Noen bygger relasjoner med fortapte, men nevner aldri ord som «synd», «helvete» og «dommedag». De tror at ekte kjærlighet er å nekte å gi Livets brød til de som er rammet av hungersnød.

Utfra det jeg har lært om Frans av Assisi, ser jeg at han var en kjærlig mann som ikke var redd for å bruke ord når han forkynte. Han var ikke skremt fra å forkynne omvendelse til en syndig verden. Derimot kan jeg selv enkelte ganger merke frykten, og få lyst til å droppe ord som «synd», «helvete» og «omvendelse» når jeg forkynner for syndere. Jeg vil ikke virke ukjærlig eller dømmende. Men jeg frykter Gud mer enn mennesker. Så når Guds ord sier at jeg skal bruke ord, så gjør jeg det, uansett konsekvensene.

Etter å ha forsket litt, fant jeg et sitat om det berømte utsagnet. Det er fra en som hadde vært fransiskaner-munk i 28 år og hadde tatt en Master of Art i Fransiskansk. Han hadde kontaktet flere lærde fransiskanere for å få bekreftet utsagnet. Han konkluderte: «Utsagnet er helt sikkert ikke fra noen av Frans av Assisis notater!»

Så hvis det ikke var Frans av Assisi som sa at vi ikke skulle bruke ord, hvem var det da? Hvem er det som ønsker å hindre sannhetens evangelium i å bli forkynt til alle mennesker? Det er det unødvendig å svare på.

Tiden er kort. Arbeiderne er få. Kast av deg frykt og utrust deg til å forkynne evangeliet med ord. De ER nødvendige.

Evangelist Ray Comfort, USA.

Les hele artiklen på www.livingwaters.com. Du finner også mye annet evangeliseringsmateriale på siden.