Ethvert menneske er umistelig for Gud – fortapt uten Jesus!

Kaare Rune Hauge

Å være menighet eller lokalforsamling handler om mange viktige ting. Gode tradisjoner og interne samlinger som betyr mye for oss på innsiden. Vi er og ganske gode på å beskrive alle dem som ikke kommer – de som er på utsiden.

Det er mange viktige ting vi kan gjøre, men det er en ting kun vi kan gjøre: Å formidle evangeliet fra og om Jesus Kristus til alle mennesker. Min største uro som prest og leder i kristen-Norge er at vi skal bli oss selv nok. Guds plan for å nå fram til mennesker med sin invitasjon om å komme hjem – er oss: Vi som er Jesu kropp – som gjør Jesus synlig gjennom den lokale menighet. Skal vi lykkes med det – må vi være der folk er.

Vi trenger OAC – for å være en spydspiss – for å være noen som går foran – i det å møte mennesker der de er – på vår tids torg!  I prosessen med en ny strategiplan for OAC har vi sett på mulighetene for å være der folk er. Fremdeles er folk på gata – på Egertorget  og andre torg! Samtidig ser vi andre torg: Skoler og studiesteder, Facebook, kjøpe-senteret og mange flere: hvordan kan vi være der?

Vi ser samtidig at OAC gjennom sine evangelister har en begrenset mulighet til å nå ut. Derfor er det viktig å samarbeide med andre samarbeidspartnere som Alpha og lokale menigheter og forsamlinger. En viktig satsing framover er å etablere flere strategiske samarbeidsrelasjoner.

Det er ikke naturlig for alle å være på gata. Jeg er fremdeles usikker på om det er min arena- mitt torg! Samtidig: Vi er alle kalt til å være vitner om han som er verdens redningsmann og frelser.

Jeg er prest i Groruddalen. En av overskriftene over min tjeneste og det jeg brenner for i lokalmenigheten er dette: den lokale menighet er verdens håp – fordi mennesker får møte Jesus Kristus der!

Derfor finnes OAC. Derfor finnes den lokale menighet!

Jeg ønsker alt godt og Guds velsignelse over OAC!

Kåre Rune Hauge (avtroppende styremedlem)
Sokneprest i Høybråten, Fossum og Stovner sokn