Bli evangelist i OAC

Evangelist i OAC
Høsten er stor, men vi er få medarbeidere! Vi har bruk for flere evangelister i OAC, evangelister som kjenner et kall til å tjene Gud gjennom evangeliseringsarbeidet.
Det er to former for stillinger i OAC. Man kan enten være «tilknyttet evangelist» eller «evangelist». Her er en beskrivelse:

Tilknyttet evangelist
En tilknyttet evangelist i OAC må kunne stå inne for OACs troserklæring og ønske å representere OAC. Som tilknyttet evangelist kan man gjerne ha annet arbeid ved siden av. Den tilknyttede evangelisten forplikter seg til å være med på et eller flere av OACs arrangementer. OAC er en felleskirkelig organisasjon og medarbeidere må ha en felleskirkelig forståelse. Stillingsbeskrivelse utarbeider vi sammen. Stillingen som tilknyttet evangelist er ulønnet.

Krav:
En referanse. Utarbeide tre mindre skriftlige oppgaver rundt evangelisering på en tilfredsstillende måte. Det inngås en kontrakt mellom evangelisten og OAC.

Evangelist
En evangelist i OAC må kunne stå inne for OACs troserklæring og ønske å representere OAC. Ofte vil evangelisten være ansvarlig for nye prosjekter i tillegg til å være med på noen av de eksisterende. Vi utarbeider sammen en stillingsbeskrivelse ut fra de gaver evangelisten har. OAC er en felleskirkelig organisasjon og medarbeidere må ha en felleskirkelig forståelse. Evangelisten er selv ansvarlig for sin inntekt i form av gaver og honorarer, men OAC vil det føste halvåret hjelpe til med en liten økonomisk startpakke. I tillegg vil OAC også oppfordre sine venner til å støtte evangelisten. Stillingen som evangelist kan være på full- eller deltid. Evangelisten er dekket inn av OACs forsikringer, pensjonsavtale og sykepenger.

Krav:
To referanser. Gjennomfører OACs opplæringsprogram på en tilfredsstillende måte innen tre måneder. Det inngås en kontrakt mellom evangelisten og OAC. Evangelisten må være en selvstendig person, som kan strukture egen hverdag – med et kall til å nå mennesker med evangeliet.

Hvis du kjenner på et kall til å tjene i OAC eller du har spørsmål om dette, ber vi deg ta kontakt. Du er også velkommen til en uforpliktende samtale.