Bibelen er Tro-verdi

To historiske argumenter for
Bibelens troverdighet:

1) Opp gjennom historien har mange kritikere av kristendommen argumentert for at Bibelen ikke er troverdig fordi det ikke har vært funnet noen historiske bevis for Salomos buegang samt Betesda dammen som lå rett ved siden av, slik det står beskrevet i Joh. 5,2: «Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på
hebraisk heter Betesda. Den er
omgitt av fem bueganger».

I det 19. århundre gravde arkeologer på et nytt sted ved Jerusalem og fant da Salomos buegang og
Betesdadammen. Da forstummet kritikken.

2) Pontus Pilatus er et annet godt argument for Bibelens troverdighet. På 1960-tallet fant man Pontius Pilatus’ signeringsring. Inskripsjonen på ringen avdekket at dette var en signetring som ble brukt til å sette segl på dokumenter, og ringen har bilde av en vinkaraffel sammen med den greske inskripsjonen «Pilatus». Rundt år 1970 fant man også en stein med navnet inngravert. Disse to funnene bekrefter evangelienes troverdighet.

Det blir stadig vanskeligere å hevde at Jesus ikke eksisterte. De historiske bevisene som bekrefter fortellingene i Det nye testamentet blir stadig flere etter som tiden går.