Besøk i afrikansk kirke – i Oslo!

Det var dans og lovsang da 30 unge etiopere møttes for å bli utrustet til evangelisering. OAC var invitert for å undervise og utruste unge afrikanere til evangelisering i Oslo. Etter undervisningen var det tid til spørsmål og her var det ikke som i en norsk menighet med noen få spørsmål. Mange hender var i været med spørsmål om hva vi sier til ateister, gjennomsnittsnordmannen og hvordan vi kan bruke bibelen i samtale når mange nordmenn ser den som en eventyrbok. Etter ca. 30 min var møtelederen nødt til å avbryte spørsmålsdelen – for et herlig engasjement!

Denne sommeren har OAC vært invitert til ikke mindre enn tre internasjonale menigheter for å undervise i evangelisering. Det er stort å kjenne hvordan mange av våre nye landsmenn brenner for evangelisering og ser det som en naturlig del av disippellivet å vinne nye for Jesus.

Hartvig Kloster
Daglig leder og evangelist