Besøk hos Jehovas Vitner

De siste årene har jeg mottatt en invitasjon fra Jehovas Vitner til «Minne om Jesus Kristi død» i postkassa. Jeg har pleid å hive den, men dette året tok jeg utfordringen, og langfredag satte jeg kursen mot Rikest Sal i Askim. Jeg var spent på hva som ventet meg. Før jeg dro hadde jeg bedt om at jeg skulle få mulighet til samtale og å få delt evangeliet. Jeg fikk bønnesvar.

Jeg ble tatt godt imot i døra, og møteverten viste meg en plass. De hadde nettopp startet med en lovsang. Det var omkring 80 – 90 deltakere — alle i finstasen. Etter en liten velkomst og bønn, var det forkynnelse. Taleren startet med å forkynne om Jesu død, men etter dette handlet en stor del av forkynnelsen om himmelriket og de utvalgte 144.000. Bl.a. ble det forkynt at det bare var få plasser igjen av de 144.000. Etter forkynnelsen var det nattverd. Denne feires bare en gang i året – på langfredag. Alle ble sittende mens brød og vin ble sendt rundt. Men det spesielle var at ingen – så vidt jeg kunne se – tok av brødet eller vinen. Dette var fordi det bare er de 144.000 som er verdige til å ta imot nattverden.

Etter møtet spurte møteverten meg om hvordan jeg opplevde møtet. Jeg svarte at det var hyggelige folk, men at jeg ikke kunne stå inne for budskapet deres. Det ble da til en lengre samtale. Jeg spurte inn til hvordan forkynneren kunne vite at det var få plasser igjen av de 144.000, samt hvordan noen kunne vite at de var utvalgt. Han forklarte at man visste at det var rundt 20.000 personer i vår tid som tok nattverden og ut fra dette antok man at det bare var få plasser igjen. Mht. hvordan noen kunne vite at de var utvalgt, svarte han at de som var utvalgt følte det og visste det.

Senere i samtalen utfordret jeg møteverten til å nevne de tre viktigste elementene i evangeliet (etter en lært fremgangs-måte). Han svarte følgende: 1) Guds rike 2) Guds inngripen vedr. dommedag 3) Å holde seg til Gud og gjøre gode gjerninger. Etter svarene han ga, leste vi fra hans egen Bibel (Jehovas Vitner har sin egen versjon) fra 1. Kor. 15, 1-5  hvor Paulus forklarer evangeliet. Paulus nevner her følgende: 1) At Kristus døde 2) At Kristus døde for vår synd 3) At Kristus oppstod den tredje dagen. Jeg presiserte at det han hadde nevnt for meg, ikke samsvarte med evangeliet slik Paulus beskriver det. Videre leste vi sammen fra Gal. 1,6-9: «Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium…»  Vanskelig å vite hvordan han tok imot dette, men det er min bønn at det sanne evangelium skal slå rot i hjertet til denne mannen.

Jeg kjente på en sorg over hvor villførte Jehovas Vitner er. Under forkynnelsen satt jeg og ba om at sannheten skulle bli åpenbart for dem. Jeg vil hermed også oppfordre til forbønn om vekkelse blant Jehovas Vitner.

-Hartvig Kloster