Ansatte

Daglig leder og evangelist: Hartvig Kloster

Bosted: Askim
Dansk, gift med Kirsten og har tre jenter.
Utdannet baker. Jobbet 2 år i Sudanmissionen og 3 år i Indremission i Danmark.
Evangelist i OAC siden høsten 2005.

Hvorfor jobbe i OAC?
Jeg har en lengsel etter å se mennesker bli frelst!  Jeg ønsker å vitne om Jesus, han som har all makt i himlen og på jorden. Jeg liker å være kreativ i å nå mennesker med evangeliet. OAC gir meg en unik mulighet til å tjene Gud og å nå mennesker med evangeliet på en kreativ måte.

SE VITNESBYRDET MITT HER PÅ VIDEO

Meld deg på nyhetsbrev fra Hartvig Kloster og/eller bønnemail her.


Evangelist: Hérmond Berhane

Bosted: Lørenskog
Utdannelse: Fagbrev i IKT-servicefag, studert 1 år teologi og ledelse på HLT (Høyskole for ledelse og teologi)

Hvorfor jobbe i OAC:

Helt siden jeg ble kjent med Jesus har jeg følt at jeg må fortelle andre om Gud. Spesielt om endetiden og realiteten om himmel og helvete, da jeg opplever at Gud minner meg spesielt om de tingene. OAC er en glimrende måte å spre evangeliet om Jesus Kristus med stor frimodighet!


Evangelist: Tom Børge Frøvik

Bosted: Ålgård
Gift med Ida, tre barn
Arbeid: Utdannet lærer, jobbet 8 år i NMS med barne- og ungdomsarbeid og 5 år som barne- og ungdoms-arbeider i Kristkirken Ålgård. Er for tiden også ansatt i Bedehusforsamlingen Ålgård.
Evangelist i OAC siden høsten 2011

Hvorfor jobbe i OAC?
OAC jobber med å få evangeliet ut til folk på gata, mens vi kristne ofte har hatt mer enn nok med våre egne aktiviteter inne i våre egne lokaler. Jeg ønsker å bli preget av folk som brenner for evangeliet, og som strekker meg i kristenlivet. Jeg har et stort ønske om å se mennesker rundt i Norge bli forvandlet av evangeliet. I mitt hjerte ligger en drøm om at mange i Norge skal si ja til Jesus og få Ham som Herre i livet. OAC arbeider for at denne drømmen skal bli en realitet.

Meld deg på nyhetsbrev fra Tom Børge Frøvik her.


Opplæringsansvarlig: Hichelle Håkedal

Bosted: Arendal
Gift med Jon Sondre Håkedal, et barn
Utdannet: Master i Applied Corpus Linguistics, bachelor i koreografi, dans og engelsk, CELTA qualified English Teacher.
Evangelist i OAC 2012-2014

Hvorfor jobbe i OAC?
Gud har gitt meg en nød for nordmenn og innvandrere i Norge som ikke kjenner Jesus. Jeg synes det er kjempeviktig å dele evangeliet. Jeg har et ønske om å elske og nå ut gjennom evangeliet, og ha bibelundervisning til kvinner som søker Jesus!!!


Tilknyttet evangelist: Gunhild Irene Hafsten

Bosted: Oslo2014-12-20 15.06.31
Utdannelse: Har tatt bachelorgrad i teologi og i psykologi, og også studert musikk, ved Ansgarskolen i Kristiansand, før videre teologistudier ved Menighetsfakultetet i Oslo.

Hvorfor jobbe i OAC?
Jeg ønsker, i likhet med Gud, at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten, som er Jesus, å kjenne. Derfor vil jeg gjerne være med på å spre evangeliets gode nyheter om at vi gjennom å tro på Jesus, som døde for alle menneskers synder og stod opp igjen og seiret over døden, får tilgivelse for det gale vi har gjort, og får ta imot det evige liv i gave. Som gateevangelist i Open Air Campaigners får jeg muligheten til å fortelle mange mennesker om Jesus, slik at de kan få muligheten til å bli kjent med Ham. I tillegg får jeg gjennom OAC anledning til å inspirere andre kristne til å dele troen sin med mennesker, slik at flere kan få høre evangeliets glade budskap og komme til tro på Jesus, verdens frelser.


Tilknyttet evangelist: Magnus Ledang Husøy

Bosted: Oslo
Utdannelse: Lektor innenfor språk og samfunn
Jobb: Lektor på videregående skole

Hvorfor jobbe i OAC?
Jeg tror at Jesu grunnleggende kall til oss er misjonsbefalingen, at vi skal dele evangeliet med alle mennesker. Jeg har alltid trodd dette, men ikke handlet på det i samme grad. Å delta i OAC er en glimrende mulighet til å dele evangeliet og dermed være med på å oppfylle Jesu befaling. Jeg har et spesielt stort hjerte for å nå mennesker med innvandrerbakgrunn og stoler derfor på at Gud har plassert meg riktig her i Oslo.


Tilknyttet evangelist: Peter James Johansen

Bosted: Kristiansand
Utdannelse: Bachelor i økonomi- og administrasjon fra BI, og et år med kristen teologi og religion i fra Ansgar.
Jobb: Jobber for tiden 50% på kundesupport hos Telenor, assisterende vaktmester for Troens Bevis Verdens Evangelisering i Kvinesdal. Og selvfølgelig OAC!

Hvorfor jobbe i OAC?
Jeg elsker å evangelisere. Har jeg en dårlig dag, så vet jeg at det nesten alltid hjelper å ta en tur på gaten og fortelle noen de gode nyhetene om Jesus. Jeg har stor tro på sann disippelgjøring både på gaten og menighetene. Jeg tror den eneste løsningen på de store utfordringene og problemene i Europa og verden i dag, er at mennesker virkelig lar Jesus bli Herre og sjef i sine liv, og at nye disipler og troende blir en del av en levende Guds familie. For min del vil jeg tale og leve et klart og tydelig evanglium, omsluttet og døpt i en radikal og revolusjonerende kjærlighet til mine medborgere.


Tilknyttet evangelist: Kenneth Rosenblad

Kenneth

Bosted: Larvik
Gift med Viviann og har to barn
Arbeid: Jobber som bruddarbeider i steinbrudd

Hvorfor jobbe i OAC?
Gud har i sitt Ord sagt at vi skal gå ut og forkynne evangeliet. Jeg er redd og føler meg egentlig ikke skikket til en så alvorlig oppgave. Jeg kjenner meg selv som innadvent og trives best i mitt eget hjem med det kjente og trygge. Men jeg gleder meg i min svakhet, og jeg vet at Gud er mektig til å bruke meg på tross av mine mangler. Og jeg får stor nød i hjertet når jeg tenker på og ser mine medmennesker som er overalt, rundt meg og ikke kjenner til at vår Herre Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Gjennom OAC finner jeg visdom, inspirasjon og oppmuntring til å gå på Guds løfter. Jeg blir en del av et større felleskap med samme visjon og mål. Evangeliet er for alle mennesker. Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter!


Tilknyttet evangelist: Simon Urdal

Bosted: Kommer fra Kristiansand, men bor for tiden på Bygland i Setesdalen.
Arbeid/Utdannelse: Spansklærer ved en kristen videregående skole i Bygland (KVS). Trosopplærer i Bygland, blant barn og unge. Utdannet sosionom.

Hvorfor jobbe i OAC?
Grunnen til at jeg ønsker å være tilknyttet evangelist, er at jeg brenner for at mennesker skal bli kjent med Jesus og ta imot Hans frelse. Ut ifra Bibelen finnes det en fortapelse. Jeg er frelst av Jesus. På samme måte som jeg har fått bli kjent med Jesus, er det min oppgave å fortelle andre de gode nyhetene om Jesus og det Han har gjort for meg og alle mennesker.


Tilknyttet evangelist: Michael Andreas Nilsen

Bosted: Askim 
Gift med Christina
Jobber som ungdomsleder i Filadelfia Askim og studerer bachelor i teologi ved HLT (Høyskolen for ledelse og teologi). Reiser også litt rundt og spiller konserter med eget band.

Hvorfor jobbe i OAC?
Jesus ga oss en klar og tydelig befaling om å gå ut og forkynne evangeliet til alle mennesker. Helt siden jeg ble frelst har jeg opplevd et kall ifra Gud om å forkynne evangeliet til de ufrelste. Vi lever i en virkelighet der det finnes en fortapelse og den eneste redningen er evangeliet om Jesus Kristus. I Apostlenes Gjerninger 17:30-31 står det at Gud nå befaler at alle mennesker må omvende seg, fordi Gud en dag skal dømme verden. Det er vårt oppdrag som troende å fortelle mennesker sannheten, slik at de kan omvende seg og bli frelst. Det er få ting her i livet som gir meg større glede enn å se et mennesket gå ifra død til liv, som skjer ved troen på vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Jeg ser på det å jobbe i OAC som en stor mulighet til å nå de ufrelste med evangeliet. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror.»
Romerne 1:16.


Lagre

Lagre