Ansatte

Daglig leder og evangelist: Hartvig Kloster

Bosted: Askim
Dansk, gift med Kirsten og har tre jenter.
Utdannet baker. Jobbet 2 år i Sudanmissionen og 3 år i Indremission i Danmark.
Evangelist i OAC siden høsten 2005.

Hvorfor jobbe i OAC?
Jeg har en lengsel etter å se mennesker bli frelst!  Jeg ønsker å vitne om Jesus, han som har all makt i himlen og på jorden. Jeg liker å være kreativ i å nå mennesker med evangeliet. OAC gir meg en unik mulighet til å tjene Gud og å nå mennesker med evangeliet på en kreativ måte.

SE VITNESBYRDET MITT HER PÅ VIDEO

Meld deg på nyhetsbrev fra Hartvig Kloster og/eller bønnemail her.


Evangelist: Gunnar Salmelid

Bosted: Kommer fra Kviteseid i Telemark, men bor for tiden i Oslo og har studert økonomi.

Hvorfor jobbe i OAC?
Som kristen i Oslo finnes det utrolig mange gode tilbud. Det kryr av menigheter, aktiviteter og undervisningstilbud; arenaer der vi kan bli bedre kjent med Jesus, bli styrket i fellesskap med hverandre og spre Guds kjærlighet. Dette er fantastisk bra og jeg er utrolig takkmemlig for alle mulighetene jeg har for fellesskap med trossøsken og for å lære mer om han jeg ønsker å følge.

Likevel trenger vi å ta Jesu befaling om å gå ut og forkynne evangeliet på alvor. Selv om det å gå ut kan gjøres på flere måter, er det viktig at vi faktisk gjør det og ikke bare snakker om viktigheten av det. Å delta i arbeidet til OAC er med på å gjøre misjonsbefalingen konkret i mitt eget liv, der jeg er nå. Det er med på å utfordre meg i frimodighet og holde troen brennende. Mitt største ønske er å få se flere mennesker ta imot verdens frelser


Tilknyttet evangelist: Tom Børge Frøvik

Bosted: Ålgård
Gift med Ida, tre barn
Arbeid: Utdannet lærer, jobbet 8 år i NMS med barne- og ungdomsarbeid og 5 år som barne- og ungdoms-arbeider i Kristkirken Ålgård. Er for tiden også ansatt i Bedehusforsamlingen Ålgård.
Tilknyttet evangelist i OAC siden høsten 2011

Hvorfor jobbe i OAC?
OAC jobber med å få evangeliet ut til folk på gata, mens vi kristne ofte har hatt mer enn nok med våre egne aktiviteter inne i våre egne lokaler. Jeg ønsker å bli preget av folk som brenner for evangeliet, og som strekker meg i kristenlivet. Jeg har et stort ønske om å se mennesker rundt i Norge bli forvandlet av evangeliet. I mitt hjerte ligger en drøm om at mange i Norge skal si ja til Jesus og få Ham som Herre i livet. OAC arbeider for at denne drømmen skal bli en realitet.

Meld deg på nyhetsbrev fra Tom Børge Frøvik her.


Opplæringsansvarlig: Hichelle Håkedal

Bosted: Arendal
Gift med Jon Sondre Håkedal, et barn
Utdannet: Master i Applied Corpus Linguistics, bachelor i koreografi, dans og engelsk, CELTA qualified English Teacher.
Evangelist i OAC 2012-2014

Hvorfor jobbe i OAC?
Gud har gitt meg en nød for nordmenn og innvandrere i Norge som ikke kjenner Jesus. Jeg synes det er kjempeviktig å dele evangeliet. Jeg har et ønske om å elske og nå ut gjennom evangeliet, og ha bibelundervisning til kvinner som søker Jesus!!!


Tilknyttet evangelist: Magnus Ledang Husøy

Bosted: Oslo
Utdannelse: Lektor innenfor språk og samfunn
Jobb: Lektor på videregående skole

Hvorfor jobbe i OAC?
Jeg tror at Jesu grunnleggende kall til oss er misjonsbefalingen, at vi skal dele evangeliet med alle mennesker. Jeg har alltid trodd dette, men ikke handlet på det i samme grad. Å delta i OAC er en glimrende mulighet til å dele evangeliet og dermed være med på å oppfylle Jesu befaling. Jeg har et spesielt stort hjerte for å nå mennesker med innvandrerbakgrunn og stoler derfor på at Gud har plassert meg riktig her i Oslo.


Tilknyttet evangelist: Kenneth Rosenblad

Kenneth

Bosted: Larvik
Gift med Viviann og har to barn
Arbeid: Jobber som bruddarbeider i steinbrudd

Hvorfor jobbe i OAC?
Gud har i sitt Ord sagt at vi skal gå ut og forkynne evangeliet. Jeg er redd og føler meg egentlig ikke skikket til en så alvorlig oppgave. Jeg kjenner meg selv som innadvent og trives best i mitt eget hjem med det kjente og trygge. Men jeg gleder meg i min svakhet, og jeg vet at Gud er mektig til å bruke meg på tross av mine mangler. Og jeg får stor nød i hjertet når jeg tenker på og ser mine medmennesker som er overalt, rundt meg og ikke kjenner til at vår Herre Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Gjennom OAC finner jeg visdom, inspirasjon og oppmuntring til å gå på Guds løfter. Jeg blir en del av et større felleskap med samme visjon og mål. Evangeliet er for alle mennesker. Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter!


Tilknyttet evangelist: Simon Urdal

Bosted: Kommer fra Kristiansand, men bor for tiden på Bygland i Setesdalen.
Arbeid/Utdannelse: Spansklærer ved en kristen videregående skole i Bygland (KVS). Trosopplærer i Bygland, blant barn og unge. Utdannet sosionom.

Hvorfor jobbe i OAC?
Grunnen til at jeg ønsker å være tilknyttet evangelist, er at jeg brenner for at mennesker skal bli kjent med Jesus og ta imot Hans frelse. Ut ifra Bibelen finnes det en fortapelse. Jeg er frelst av Jesus. På samme måte som jeg har fått bli kjent med Jesus, er det min oppgave å fortelle andre de gode nyhetene om Jesus og det Han har gjort for meg og alle mennesker.


Tilknyttet evangelist: Elisabeth Vestrum

Bosted: Enebakk
Arbeid: Servitør i A la Carte på Scandic

Hvorfor jobbe i OAC?
Jeg får enorm glede og blir bygget opp i troen av å gå på gaten med evangeliet! Jeg blir aldri lei av å høre evangeliet presentert med sketchboard og triks. Hver gang jeg hører evangeliet, blir jeg styrket i troen! Jeg ønsker å videreformidle det enkle budskapet til andre! OAC hjelper meg og andre å jobbe i team med de enkle og gode nyhetene!

Jeg får bygge tro og tillit til at Gud hjelper meg hver eneste gang jeg er trofast til den store befalingen Jesus ga oss om å gå ut med evangeliet! Vi må gå ut av vår komfortsone, og stole på at han gjør oss også til menneskefiskere! 


Tilknyttet evangelist: Stefanie G. Fernandez

Bosted: Oslo
Utdannelse: Siviløkonom
Jobb: Revisor

Hvorfor jobbe i OAC: 
Jeg ønsker å fortelle andre om Jesus og at de er høyt elsket av Gud. Jeg lengter etter at andre skal få kjenne Gud personlig, at de blir frelst og kommer til himmelen og ha evig liv. Vi jager etter mange ting i livet, men det er bare Gud som oppfyller, tilfredsstiller, og som gir oss vedvarende glede og fred. Å være med i OAC og å dele evangeliet sammen med andre er oppmuntrende og oppbyggende. Jeg håper at flere tar misjonsbefalingen på alvor  og fortelle andre om frelse gjennom Jesus.Lagre

Lagre