Andakter

Ballongandakter:

  • Ballongandakt: Jesus Tok Straffen (se også video nederst)

  • Ballongandakt: Jesus er livet

Juleandakter:

  • Den beste gaven

  • Ikke alltid enkelt å se gavens verdi

  • Julegaven (Sketchboard)

  • Gjestfrihet (Sketchboard)

Div. kreative andakter:

  • GT navneandakten

(Den er satt opp slik at du kan skrive den ut og dele den ut).
Les bibelteksten. Når du tar betydningen av navnene som er nevnt i teksten ser du plutselig evangeliet!

 

Jesus tok straffen – Ballongandakt v/ Kloster