Forkynn ordet i tide og utide!

Hva gjorde Jesus? Jesus forkynte Guds evangelium (Mark. 1,14-15).  Hva gjorde disiplene? De gikk fra by til by og forkynte Guds ord. Hva gjorde de når de ble hånet og pisket? De forkynte Guds ord (Apg. 5,42). De forkynte Guds ord – helt til de ble drept – ingen kunne stanse dem. De brukte enhver mulighet til å forkynne, når de var fri, når de var i fengsel.  Selv om det betød døden for dem, forkynte de!  
La oss alle som følger Jesus be om mer frimodighet og forkynne Guds ord i tide og utide – Norge trenger det!

Med ønsket om en god - forkynnende - høst.

Daglig leder og evangelist
Hartvig Kloster

OAC inviterer til evangeliseringskurs

Lørdag den 27. oktober inviterer OAC til evangeliseringskurs i Oslo. Det blir undervisning fra kl. 10.30 til kl. 14.00. Deretter går vi ut og praktiserer på Grønland (til kl. 17.00)...

Les dette på nett

Ringvirkninger av OAC-kurs

Hartvig og Tom Børge hadde i overgangen august –september noen dager sammen i Rogaland. Blant annet hadde de et kurs på Klepp Stasjon for barneledere. Nærmere tretti personer fra forskjellige menigheter fikk prøvd seg på ballongbretting, og fikk tips og ideer til å ta med seg hjem.  Under kurset ble det nevnt at samlinger som heter «alle sammen» appellerer til  barn, ungdom, voksne, eldre, enslige. Mens på familiesamlinger velger noen å holde seg hjemme fordi de tror det ikke gjelder dem. Dagen etter kurset lå det i eposten en forespørsel fra en forsamling om å komme og ha en appell på en «alle sammen» samling. Det kom der til å bli samlet inn penger til OAC sitt arbeid. Det er gledelig å få slike tilbakemeldinger og forespørsler på direkten etter et kurs. Samtidig vet jeg at en annen forsamling som var godt representert på kurset også har lagt noen planer. De prøver å få til en eller to dager nå i løpet av september der de ønsker å stå på den lokale dagligvarebutikken for blant annet å gjøre noe evangelie-trylling. Jeg gleder meg over disse ledere som ønsker å spre evangeliet utenfor menighetslokalene. De fleste ringvirkningene av et slikt kurs ser vi kanskje ikke før i himmelen. Men etter dette kurset fikk vi sett noen som gjorde grep umiddelbart etter kurset.  Og det gleder både Gud i himmelen og oss evangelister også.

Evangelist Tom Børge Frøvik

Les dette på nett

Treenigheten og Grønland

Under sommerens “Reach the City Oslo” i august var vi to dager på Grønland og evangeliserte. Siden denne bydelen i Oslo har en stor andel av innvandrere med ikke-kristen bakgrunn, og da især innvandrere med muslimsk bakgrunn, var det tydelig at kristen forkynnelse var noe nytt og spennende for de fleste. Dette åpnet døren for flere fine samtaler.  ...

Les dette på nett

OACs nettbutikk

Ta en titt innom nettbutikken vår på www.oac.no/butikk.
Vi har nyttige hjelpemidler til barne- og ungdomsarbeid, evangelisering, sketchboard mm.