Vekkelse i Norge?

”Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!” Mark 16,15.
Jesus kaller deg og meg til å gå og forkynne Ordet. Han vil ikke at et eneste menneske skal gå fortapt. Derfor skal du og jeg i stor frimodighet forkynne evangeliet til naboer, venner og kollegaer, slik Jesus selv gjorde da han var på jorden.

Vi lever i en tid med stor åpenhet for det åndelige, og det er en stor frihet til å forkynne evangeliet i Norge. Det bør i seg selv være grunn nok til at vi kristne våkner opp og setter den ene foten foran den andre.

Kjære venner det er tid til handling. Det er tid til å gjøre som Levi da Jesus kalte ham til disippel: ”Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.” Lukas 5,28. Levi reiste seg faktisk og forlot alt for å følge Jesus. Tør du og jeg å gjøre som Levi, har jeg stor tro på at Norge kan bli forvandlet - at en ny vekkelse kan bryte ut!

Hartvig Kloster
Daglig leder og evangelist

Ethvert menneske er umistelig for Gud - fortapt uten Jesus!

 

Å være menighet eller lokalforsamling handler om mange viktige ting. Gode tradisjoner og interne samlinger som betyr mye for oss på innsiden. Vi er og ganske gode på å beskrive alle dem som ikke kommer – de som er på utsiden.

Det er mange viktige ting ...

Les dette på nett

Årsmøtet - nye folk i styret

Vi ser tilbake på en flott dag med styret, ansatte og venner av OAC.

På årsmøtet ble det valgt to nye styremedlemmer: Øystein Strømme og Sven Erik Lysén. Strømme har sin oppvekst i NLM og har sittet i NLMs hovedstyre. Lysén har bakgrunn i ...

Les dette på nett

Kjetil på gata

Kjetil Berdal er en av våre frivillige som har vært med på evangelisering de siste to årene. Han møter trofast opp på gatemøtene i Oslo og har også vært med på Reach the City. Vi har stilt ham spørsmålet: Hvorfor er du med på evangelisering?

Eg trur på Jesus og er ...

Les dette på nett

Bånn gass i OAC!

Hver mandag forkynnes evangeliet på gata i Oslo. Hver tirsdag på gata i Askim. Det er høysesong for evangelisering i OAC. Vi går en spennende sommer i møte med evangelisering på ulike festivaler. Vi skal bl.a. til Larvik, Bluesfestival i Skånevik, Tysnesfesten, Reach The City Oslo og misjonstur til Romania. Men andre ord… vi gir den bånn gass!

Vi kommer i kontakt med tusenvis av mennesker og vi gleder oss til å se nordmenn bli forvandlet av evangeliet. Men misjon koster, og våre evangelister lever på et minimum. Derfor håper vi at mange vil bære med økonomisk.
Skal vi gi den bånn gass, er vi helt avhengige av at våre venner gir økonomisk bånn gass.

Gi online her!

Takk for din sommergave!

Kan du redigere...

Vi har planer om å ta opp flere filmsnutter fra gatemøter og samtaler som kan brukes i undervisning og på hjemmesiden. Men vi trenger en som kan redigere filmene! Kan du hjelpe?
Kontakt oss da på oac@oac.no.