Hva skjer når du dør? Se folks svar!

Gode tips til spørsmål og samtale!

---

Personvern i OAC

I forbindelse med de nye reglene om personvern, har vi utarbeidet en personvernerklæring, som du kan lese her. Du behøver ikke å gjøre noe, men du har alltid mulighet for å melde deg av nyhetsmailen vår hvis du ikke ønsker å motta den lenger. Se link nederst i mailen.

---

Et herlig vitnesbyrd!

Under et gatemøte på Egertorget i Oslo for noen år siden, delte jeg ut et arabisk nytestamente til en mann fra Midtøsten. Vi hadde en fin samtale, og han viste noe interesse for den kristne tro.
 
Jeg traff ham ikke igjen - før en søndag høsten 2017, da jeg plutselig ble kontakta av ham etter et kristent møte i Oslo. Jeg kjente ham etter hvert igjen, men var overraska over å se ham der. Han fortalte at jeg hadde gitt ham et nytestamente på gata et par år tidligere, og at han nå var kommet til tro på Jesus og hadde blitt en del av fellesskapet.
Det er slike glimt av Guds skjulte arbeid med mennesker som får høre evangeliet, vi ønsker å se mer av!

-Tilknyttet evangelist Magnus Ledang Husøy

Gi en sommergave til OAC:

Kontonr 9235 24 94196 - Vipps #76709

OAC på Facebook

Følg oss på www.oac.no og Facebook

Vi forkynner evangeliet om Jesus på gater og ulike torg,
og mobiliserer menighetene til å gjøre det samme.