---
RTC18
---

Bli sponsor!

Du kan være med til å bringe evangeliet ut på gater og torg ved å gi en enkeltgave eller bli fast giver til OAC.

2000 kr = sponser en evangelist på festival
1000 kr = et gatemøte
500 kr = 25 nytestamenter

Takk for din gave - liten eller stor.

Klikk her for å gi en gave eller legge inn fast støtte.

---
OAC på Facebook

Følg oss på www.oac.no og Facebook

Vi forkynner evangeliet om Jesus på gater og ulike torg,
og mobiliserer menighetene til å gjøre det samme.