Pastor på dørmisjon

Det går rykter om at pastor Jens Iver Jensen fra Kongsberg går på dørmisjon hver uke. OAC tok en prat med ham. «Det er det viktigste vi gjør» sier pastoren i Norkirken, som er tilsluttet Normisjon.

Jens Iver Jensen_0001Hvorfor går dere på dørmisjon?

-Vi hadde en lengsel etter å nå nye mennesker med evangeliet, for det syntes vi ikke at vi gjorde. Etter mange spekulasjoner og mye bønn, ble det klart at vi skulle begynne å gå på dørmisjon. Vi valgte ut et område, og så begynte vi å banke på dørene. Jens smiler og forteller: -Vi fikk en helt utrolig god mottakelse og mange fine samtaler med folk om livet, troen og Jesus. Det var stor åpenhet om religiøse spørsmål.

En stund etter følte vi at Gud. En stund etter følte vi at Gud ville at vi skulle gå til det samme området igjen. Vi følte oss dumme, men gjorde som Gud ville. Folk kjente oss igjen, vi fikk fine samtaler og flere ønsket nye besøk. Vi har også invitert de samme folkene til Alfa-kurs på den lokale skolen. Dessverre var det ikke så mange som møtte opp.

Hva føler du når du står foran en dør og banker på?
-Ved første dør er det en del usikkerhet og spenning. Ved andre dør gleder vi oss til å møte et nytt menneske og formidle Guds kjærlighet. Vi har ingen flaue følelser – vi gleder oss bare!
Det kan godt være vanskelig å komme seg opp av god-stolen hjemme og ut på dørmisjon, men blir vi sittende, mister vi veldig mye velsignelse.

Kan alle gå på dørmisjon?
-Jeg har lyst til å si at alle kan. Samtidig vet jeg også at noen er spesielt utrustet og har nådegaven til denne formen for evangelisering.

Hva er din beste opplevelse?
-Vi har hatt så utrolig mange gode opplevelser… Jens tenker litt og kommer på et besøk de hadde hos et par som var humanetikere. -De kjente ikke mye til kristendommen, men de var bare så positive. Vi fortalte dem om Jesus, og var med på å rive ned fordommer. Flere ganger sa de: «Det visste vi ikke». De inviterte oss tilbake på et nytt besøk.

Jens forteller begeistret om flere besøk, om åpenheten hos mennesker og om hvordan Gud velsigner når vi går på hans ord.