OAC styret

 

Styremedlem: Moody Nady

Bosted: Oslo

Arbeid: Arkitekt og eier av eget firma

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC?
Med min bakgrunn som kristen fra Midtøsten tror jeg at jeg kan bidra når det gjelder å kommunisere med mennesker fra denne regionen. Jeg kan også bidra med forståelse for de erfaringene de bærer med seg og samfunnene de har vokst opp i. 

Kjetil Aas (402 x 600)
Styremedlem: Kjetil Schanke Aas

Bosted: Oslo (Grønland)

Arbeid: Doktorgradstudent i Meteorologi

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC:
Jesu ord om at høsten er stor, men arbeiderne få (Luk 10.2) gjelder for Norge i dag. Derfor er det arbeidet OAC gjør så viktig, både at de trofast går ut og snakker med mennesker om Jesus, og at de jobber for at andre kristne skal ha et fokus på de som ikke kjenner ham. Jeg vil derfor gjerne være med å støtte opp om dette viktige arbeidet for at Jesus skal bli kjent i landet vårt.

Anne Marit Viljoen
Styremedlem: Anne Marit Torsvik Viljoen

Bosted: Kristiansand

Arbeid: Operasjon Mobilisering

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC:
OAC er en organisasjon som står mitt hjerte nær, spesielt fordi hovedtjenesten er på gata, hvor OAC forkynner Guds ord til folk man ikke nødvendigvis treffer gjennom menighetsmøter. Til daglig jobber jeg i Operasjon Mobilisering, en internasjonal misjonsbevegelse som har mye til felles med OAC. Mitt første møte med OAC var da en deltager fra OAC New Zealand var med oss på OM’s Love Europe kampanje i Oslo sent på 80-tallet. Jeg håper mitt bidrag som styremedlem kan være med å stimulere til vekst for OAC i Norge og ser frem til å bli bedre kjent med OAC ‘fra innsiden’.

Styremedlem: Helge Pettersen

Bosted: Knapstad

Arbeid: Pensjonist

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC?  OAC ser jeg på som en misjon der går rett inn i det vitne oppdrag som Jesus har bedt oss om å fullføre inn til han kommer igjen. Min første erfaring med gate evangelisering fikk jeg gjennom tiden da vekkelsen med ”Jesusfolket” også inntok Oslo. Senere har vitnetjenesten og spredning av Bibler opptatt meg. For tiden er jeg områdeleder i Norsk Gideon. En tjeneste som innebærer å bringe evangeliet ut til ”alle folkeslag”. God hjelp på veien har vært Bibelskole og 12 år som søndagsskolelærer. Så har ordet fra Apostlenes gjerninger kap. 1:4. Hvor Jesus gir disiplene og de som senere kommer til tro her et vitne oppdrag og løfte om kraft til tjenesten med den hellige ånds hjelp, vært en god inspirasjon for vitnetjenesten. ”Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud”. Sak. 4:6.

 


Observatør: Torben Østermark

Bosted: Danmark
Arbeid: Landsleder for OAC i Danmark

Hvorfor jeg vil være med i styret for OAC? Gud har lagt en nød i mitt hjerte – nemlig «å gjøre Kristus kjent for alle mennesker alle steder» (OAC’s motto). Siden 1992 har jeg reist mye rundt i Norge for å evangelisere, undervise og forkynne. Jeg ser det som en del av Guds plan at vi nå har evangelister og et styre for OAC i Norge. Det gleder meg veldig at det nye OAC-arbeidet i Norge er i god vekst – og å oppleve mange mennesker i Norge som deler visjonen om å gjøre Kristus kjent.

Regnskapsfører: Håkon Rambek, Askim