Inspirasjonssamling

Hvordan svarer vi på utfordrende spørsmål om den kristne tro når vi evangeliserer på gata? «Gode svar på gode spørsmål» er temaet for høstens inspirasjonssamling i Oslo. Vi vil her fokusere på hvordan vi i praksis samtaler med mennesker på gata, og vil presentere eksempler på samtaler med utfordrende spørsmål og gode svar. Det vil også bli samtaler i smågrupper, der vi kan øve oss på å svare på utfordrende spørsmål vi kan få på gata. Ellers blir det andakt, lovsang, bønn og lunsj(kr. 100), og vi vil også få nyttige evangeliseringstips. Vi avslutter inspirasjonssamlingen med et gatemøte på Grønland torg, med muligheter til å bruke det vi har lært, i samtaler med mennesker på gata. Etterpå kan alle som vil, bli med ut og spise middag (på egen regning:-)). Kom og bli med på en annerledes inspirasjonssamling om evangelisering!
Arrangementet er gratis, men husk påmelding senest torsdag 12. oktober.
Vi møtes i Maritakaféen, Tollbugata 11, Oslo (inngang fra Dronningens gate).

Program:
10.00: Velkommen, sang og bønn v/Kenneth Rosenblad
10.10: Åpning ved evangelist Aleksander Skoe Gulvik
10.30: «Gode svar på gode spørsmål» – Gruppesamtale, rollespill og oppfølgning v/ tilknyttet evangelist Magnus L. Husøy mfl.
11.30: Lunsj
12.15: «Gode svar på gode spørsmål» – Gruppesamtale, rollespill og oppfølgning v/ tilknyttet evangelist Magnus L. Husøy mfl.
13.30: Kaffepause
13.40: Bønn
14.00: Vi går til Grønland
14.30: Gatemøte
16.30: Spiser sammen (de som ønsker)