Forsak det gode livet…

Det er over 4 milliarder mennesker i verden som ikke kjenner Jesus! I Norge er det vel over 3 millioner… Jesus har kalt deg og meg til å være hans radikale vitner, slik at de kan få høre evangeliet og komme til himmelen. Det sier seg selv at her må vi satse alt! Vi har ingen tid å miste, med derimot må vi bruke den dyrebare tiden godt før Jesus kommer igjen.

Vi som lever i verdens nest rikeste land må være ekstra på vakt så vi ikke faller i djevelens luksussnarer og blir oppslukt av kjærligheten til denne verden, mens vi glemmer oppdragets alvor om himmel og helvete. Vi ble ikke kalt til å elske verden, men til å elske Gud og mennesker. Vi ble ikke kalt til å samle skatter på jorden, men skatter i himmelen. Vi ble ikke kalt til materiell overflod, men til å gi avkall. Vi ble ikke kalt til Syden, men til å lide for evangeliets skyld. Vi ble ikke kalt til å tie om Jesus, men til å proklamere Jesu-navnet.

La oss prøve å ha det samme fokuset som Paulus – han var villig til å forsake det gode livet, og brukte sin tid, midler og liv på å vinne flest mulig mennesker for himmelen.

«Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde.» Apg. 20,24.

Hartvig Kloster
Daglig leder og evangelist